Syrgas / kvävgas

GasDirect erbjuder kundanpassad utrustning för tillverkning av syrgas och kvävgas. Produktionen sker i nära anslutning till gasens användningsplats och utnyttjar den s.k. PSA-metoden (Pressure Swing Adsorption). Välj önskat beskrivningsområde för mer information.