Placering av utrustning

Inomhus

En gasgenerator placeras ofta med fördel i ett befintligt kompressorrum, eller i annat utrymme såsom ventilationsrum. En produktionslokal utgör också en tänkbar uppställningsplats för utrustningen, t.ex. i ett hörn eller längs en vägg.

Med hjälp av uppgifter om exempelvis tillgänglig golvyta, kan vi rekommendera om en eller flera alternativa uppställningsplatser är lämpliga.

Utomhus

Om utrymme saknas i era lokaler, då finns möjligheten att förlägga materielen i en utomhusplacerad container. Dess väggar, tak och golv är invändigt isolerade. En värmare och luftkonditioneringsenhet säkerställer en lämplig innetempereratur oberoende av årstid.

 

Placering inomhus

Nästa sida: Installation

Föregående sida: Driftsäkerhet