Om GasDirect

Vi marknadsför gastillverkning på plats. Det senare möjliggörs av en gasgenerator som utvinner antingen syrgas eller kvävgas ur tryckluft och i nära anslutning till gasens användningsplats. Försörjningslösningen är mer lönsam för användaren och oftast klimatvänligare jämfört med traditionell gasleverans via lastbil eller tankbil.

GasDirect har sitt säte i Stockholm och samarbetar i ett nätverk av leverantörer med lång erfarenhet av gasbranschen. Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustning till företag, i och utanför Skandinavien, vars behov är kostnadseffektiv gasförsörjning.