Gastillverkning

Gastillverkning på plats

Ren och torr tryckluft, innehållande 78 % kvävgas (N2) och 21 % syrgas (O2), matas in i en gasgenerator av typ PSA (Pressure Swing Adsorption). Denna utsorterar önskade luftgasmolekyler, O2 eller N2, och den resulterande gasen samlas upp i en bufferttank för vidare överföring till tillämpningsplatsen. De oönskade molekylerna blir avgas.
Läs mer om PSA-metoden.

System gastillverkning

Produktionen är automatisk och anpassar sig efter användarens gasförbrukning. Om det sistnämnda upphör exempelvis, övergår generatorn till ett viloläge. Tillverkningen återupptas så fort det finns en efterfrågan på gas.

Renheten i den framställda gasen mäts kontinuerligt av en analysator. Mätvärdet övervakas av generatorns styrenhet som utlöser ett larm om syrehalten skulle överskrida eller underskrida ett fastlagt gränsvärde.

Förutom underhåll, är energi den dominerande utgiftsposten för att driva en generator. Ju högre renhet på gasen, desto större effektförbrukning per tillverkad Nm3 gas (kW / Nm3).

Prestanda och specifikation för standardgeneratorer

Tabell generatoregenskaper v2_1

Två eller fler generatorer kan naturligtvis samköras om det finns behov av större produktions-kapacitet än vad tabellen visar.

Utrustning för gastillverkning

Tabell utrustning

Nästa sida: Fördelar

Föregående sida:  Syrgas & kvävgas