Fördelar

Fördelar med gastillverkning på plats

Gastillverkning på plats har flera potentiella fördelar jämfört med att få gas levererad via flaskor eller tank:

 • Lägre gaskostnad och möjlighet till ökad lönsamhet
  Exempel på utgiftsposter som försvinner:

  • gas
  • flask- eller tankhyra
  • transport
  • abonnemangsavgift för eventuell tjänst
 • Mer klimatvänlig gasförsörjning
  Färre gastransporter med last- eller tankbil och därmed minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid.
 • Tidsbesparing när flaskhantering upphör
  Exempel på arbetsuppgifter som försvinner:

  • kontrollera nivån i gasförrådet
  • beställa ny gas
  • ta bort tomma gasflaskor eller flaskpaket från gascentralen
  • ansluta fyllda flaskor
  • läcksöka anslutningar och byta packningar
  • bortforsla tomflaskor och hämta fyllda
 • Förbättrad säkerhet och arbetsmiljö
  Ingen hantering av tunga gasflaskor och potentiellt farliga högtryckslangar.
 • Ökad driftsäkerhet
  Risken för att glömma beställa ny gas försvinner.
 • Flexibel gasförsörjning
  • Tillverkar endast den gasmängd som förbrukas, dvs. all gas används i motsats till innehållet i gasflaskor och tankar.
  • Max-kapaciteten kan höjas genom komplettering eller byte av utrustning.
  • En anläggning kan flyttas för att täcka upp gasbehov på annan ort.

Nästa sida: Driftsäkerhet

Föregående sida: Gastillverkning