GasDirect erbjuder

  • Gastillverkning på plats
  • Uthyrning eller försäljning
  • Leverans och installation
  • Fjärrövervakning
  • Underhåll av utrustning
  • Flexibel gasförsörjning

Gastillverkning på plats

Följande gaser är tillverkningsbara i önskat flöde, renhet och tryck:

  • Syrgas
  • Kvävgas

Förutom gasgeneratorer kan vi leverera olika typer av kringutrustning, valfri eller nödvändig. All materiel är CE-märkt.
Läs mer om gastillverkning på plats.

Uthyrning eller försäljning

Utrustning ställs till förfogande genom försäljning eller uthyrning. Det senare ger fördelar. varför hyra gasutrustning

Leverans och installation

Beroende på kundkrav och omständigheter, kan vi leverera inom loppet av några dagar och upp till ca 5 veckor efter beställning. Obs. En installation påverkar inte er ordinarie verksamhet eller produktion.

Fjärrövervakning

Gasförsörjningen kan fjärrövervakas. Eventuell avvikelse från specificerade produktionsförhållanden kan uppmärksammas via exempelvis mobiltelefon.

Underhåll av utrustning

GasDirect hjälper gärna till med regelbundet underhåll av anläggningen för att bibehålla prestanda och driftsäkerhet, samt håller reda på att eventuella besiktningskrav utförs.

Vi har en ständig beredskap (24t / 365d) för att avhjälpa eventuella fel med olika materiella och/eller personella resurser.

Åtgärder och förutsättningar gällande underhåll, förebyggande och avhjälpande, regleras i ett avtal mellan kund och GasDirect.

Flexibel gasförsörjning

Vi kan utöka den maximala kapaciteten i en befintlig gasanläggning genom komplettering eller byte av utrustning.