Driftsäkerhet

Driftsäkerhet hos gasgeneratorer

En gasgenerator av typ PSA (Pressure Swing Adsorption) är enkel, robust och har få rörliga komponenter som riskerar att gå sönder. Därtill har vår tre decennier långa erfarenhet lärt oss hur ett välfungerande generatorsystem ska vara utformat. Det är således sällsynt att fel behöver åtgärdas.

En bibehållen driftsäkerhet och prestanda fordrar dock ett regelbundet och förebyggande underhåll på generator och kringutrustning. Tiden mellan åtgärdstillfällena bestäms av anläggningens driftstid. GasDirect är givetvis redo att hjälpa till med underhåll.
Om fel skulle uppstå på gasanläggningen, då finns både personella och materiella resurser beredda att avhjälpa problemet.

Examples of oxygen production   

Exempel på syrgastillverkning för rening av avloppsvatten.
Gasanläggningen går 24 timmar/dag och 365 dagar/år.
Installerad år 2006.

Nästa sida: Placering

Föregående sida: Fördelar