Begär prisuppgift

Vi kan tillhandahålla kostnadsfri prisuppgift på en gasanläggning som passar ert behov.
Fyll i nedanstående formulär och skicka det till oss.
Dina lämnade uppgifter behandlas konfidentiellt.

*= obligatorisk

Kontaktuppgifter

Förnamn: (*)

Efternamn: (*)

Titel eller ansvarsområde:

Företagsnamn: (*)

Telefon: (*)

E-postadress: (*)

Gatuadress: (*)

Postnummer: (*)

Ort: (*)

Land (utanför Sverige):

Din verksamhet

1. Inom vilken verksamhet eller industri är du aktiv?

2. Använder ni gas i nuläget och hur levereras den isåfall?

3. Vilken affärslösning vill ni veta mer om?

4. Hur fick du höra tals om GasDirect?


Krav på gasförsörjning

Fyll i dina krav genom att besvara nedanstående frågor för en eller två användningsplatser för gas.
Obs. Om du vill specificera gaskrav för fler än två platser, då kan du
återanvända formuläret efter att ha skickat information till oss första gången.GASTILLÄMPNINGSPLATS 1


1. I vilken utrustning, process eller tillämpning ska gasen användas? (*)

2. Vilken gas och renhet vill ni tillverka? [% O2; % N2] (*)

3. Vilket gastryck behövs? [bar] (*)

4. Vilket gasflöde behövs? [Nl / min] (*)

5. Vilken gasmängd förbrukas maximalt per timme? [Nl / tim] (*)

Obs. Vid t.ex. laserskärning kan gasflödet variera "på-av-på" flera gånger per timme.

6. Hur länge är ni i behov av gasen maximalt per dag? [timmar / dag] (*)

7. Hur länge är ni uppskattningsvis i behov av gasen per år? [timmar / år] (*)

8. Är ni i behov av ett gaslager? Om ja, hur stort? [Nm3]GASTILLÄMPNINGSPLATS 2


1. I vilken utrustning, process eller tillämpning ska gasen användas?

2. Vilken gas och renhet vill ni tillverka? [% O2; % N2]

3. Vilket gastryck behövs? [bar]

4. Vilket gasflöde behövs? [Nl / min]

5. Vilken gasmängd förbrukas maximalt per timme? [Nl / tim]

Obs. Vid t.ex. laserskärning kan gasflödet variera "på-av-på" flera gånger per timme.

6. Hur länge är ni i behov av gasen maximalt per dag? [timmar / dag]

7. Hur länge är ni uppskattningsvis i behov av gasen per år? [timmar / år]

8. Är ni i behov av ett gaslager? Om ja, hur stort? [Nm3]Ditt meddelande (*)