Tillämpningar

Användningsområde för gasgenerator

Gastillverkning på plats kan nyttjas på nästan alla områden där gasförsörjning via flaskor och tank förekommer.

Exempel på tillämpningar:

• Medicinsk användning O2
• Elektroniklödning N2
• Rening av avloppsvatten O2
• Livsmedelsförpackning N2
• FiskodlingO2
• Värmebehandling av metall N2
• LaserskärningO2, N2
• .....

 

Föregående sida:  Installation