Tillverka er egen syrgas och kvävgas
– besparing från första stund

Gastillverkning på plats med gasgenerator

Gasgenerator – vår minsta modell

Gasproduktionen är automatisk och anpassar sig efter användarens förbrukning.
Läs mer om gastillverkning på plats

 

Driftsäker

Gasgenerator grundad på PSA-teknik är allmänt erkänd som mycket driftsäker.
Det kan även vi intyga med 30-årig branscherfarenhet.
Läs mer

 

… och det här säger en användare:

Jonas Samuelsson, fastighetsansvarig, NOTE Norrtelje AB

Jonas Samuelsson, fastighetsansvarig, NOTE Norrtelje AB – kund sedan 2012

Vår elektronik-produktion är beroende
av
daglig kvävgasförsörjning. När vi såg
besparingsmöjligheten med egentill-
verkad gas, då var det lätt att ta beslut
om att övergå från tank- till generatorlösning.

 

 

GasDirect erbjuder:

  • Gastillverkning på plats
  • Uthyrning eller försäljning
  • Leverans och installation
  • Fjärrövervakning
  • Underhåll av utrustning
  • Flexibel gasförsörjning

Läs mer

Hur mycket kan du spara?

prisuppgift